PC Phú Thọ: Nâng cấp lưới điện từ 10kV lên 22kV tại huyện Thanh Thủy

Vừa qua, Điện lực Thanh Thủy (PC Phú Thọ) đã phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại và xây lắp Hà Đông, chuyển đổi thành công một phần lưới điện 10kV lộ 971 trung gian (TG) Yến Mao lên vận hành cấp điện áp 22kV. Việc chuyển đổi cấp điện áp từ 10kV lên 22kV có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chống quá tải, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp, nâng cao chất lượng điện năng...

Đường dây 10kV lộ 971 Trung gian Yến Mao do Điện lực Thanh Thủy quản lý vận hành, hiện đang cấp điện cho gần 4.000 khách hàng sử dụng điện tại các xã Lương Nha thuộc huyện Thanh Sơn, xã Tu Vũ thuộc huyện Thanh Thủy và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Đường dây có tổng chiều dài 23,63 km, 34 TBA phân phối với tổng dung lượng 10.610 kVA, Các phụ tải này chủ yếu tập chung ở cuối nguồn, thường xuyên bị quá tải vào giờ cao điểm.

Công nhân Điện lực Thanh Thủy đóng điện tuyến đường dây chuyển đổi sang vận hành cấp điện áp 22kV

Để khắc phục tình trạng này và duy trì cung cấp điện an toàn với chất lượng điện áp ổn định; Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã duyệt danh mục công trình ĐTXD bổ sung năm 2021 cho Công ty Điện lực Phú Thọ, với 26 công trình trong đó có Công trình “Cải tạo, nâng cấp lưới điện 10kV lộ 971 TG Yến Mao lên vận hành cấp điện áp 22kV”. Công trình có tổng mức đầu tư 14,869 tỷ đồng với quy mô: Xây dựng mới 1,43km đường dây 22kV; Cải tạo 9,739 km đường dây 10 kV lên 22kV; Cải tạo, thay mới 25 trạm biến áp đang vận hành cấp điện áp 10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV với tổng công suất 3.590 kVA; Lắp đặt 01 bộ đo đếm ranh giới giữa Điện lực Thanh Thủy và Điện lực Thanh Sơn.

Với sự nỗ lực của CBCNV Điện lực Thanh Thủy và Công ty Cổ phần thương mại và xây lắp Hà Đông, sau 04 ngày làm việc, lưới điện 10kv lộ 971 TG Yến Mao từ sau cầu dao 971-7/19 Tu Vũ đã được chuyển đổi sang vận hành cấp điện áp 22kV an toàn.

Việc chuyển đổi cấp điện áp từ 10kV lên 22kV có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chống quá tải, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp, tăng khả năng truyền tải kết vòng giữa các lộ đường dây, nâng cao chất lượng điện năng hạn chế sự cố mất điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải và nhu cầu phát triển trong thời gian tới, góp phần nâng cao uy tín ngành Điện và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  • 28/09/2021 11:08
  • Công đoàn EVN