MSC: Hôi nghị Người lao động cấp cơ sở

Ngày 27/4/2018, Công đoàn Trung tâm dịch vụ & sữa chữa Cơ Điện (MSC) tổ chức thành công Hội nghị Người lao động cấp cơ sở.

Tới dự Hội nghị có Giám đốc MSC Đào Nguyên Hạnh, BCH Công đoàn cơ sở cùng toàn thể đoàn viên. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn MSC Nhâm Sĩ Quyến đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, đề cao sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ đoàn viên, phối hợp nhịp nhàng cùng BCH cơ sở thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đoàn viên về vấn đề nâng cao năng suất lao động, đề xuất các hình thức tái tạo sức lao động.v.v. đề xuất lên Hội nghị Người lao đông cấp công ty sắp tới..

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc MSC Đào Nguyên Hạnh đã ghi nhận sự nổ lực của các đoàn viên trong năm 2017, khuyến khích nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa vì lợi ích của doanh nghiệp và đời sống của người lao động./.

  • 04/05/2018 08:45
  • Liêm Hòa