Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP

Ngày 28/9/2022, tại Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đối với ông Nguyễn Lê Hoàng.

Buổi lễ được chủ trì bởi ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng sự tham dự của ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và Lãnh đạo các Ban chức năng trong EVNGENCO2. Tham dự Lễ ký kết còn có ông Nguyễn Văn Tùng - Kiểm soát viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại EVNGENCO2. Về phía TMP, có ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Non - Tổng giám đốc cùng các đại biểu là cán bộ, nhân viên của Công ty.

Ông Trần Thanh Hướng - Trưởng Ban Pháp chế EVNGENCO2 công bố Hợp đồng ủy quyền của EVNGENCO2 với ông Nguyễn Lê Hoàng 

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 trao ký kết Hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 cho ông Nguyễn Lê Hoàng

ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 phát biểu giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại TMP

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Lê Hoàng, yêu cầu thực hiện tốt nghĩa vụ của Người được ủy quyền: Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hướng tới phát triển TMP ngày càng lớn mạnh; chú trọng vận hành ổn định, an toàn các Nhà máy điện, các công trình hồ đập; đề xuất kế hoạch phát triển sản xuất, khai thác triệt để tiềm lực sẵn có nhằm nâng cao hiệu quả SXKD; phát huy thế mạnh Văn phòng làm việc TMP tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng đối tác tiềm năng phát triển kinh doanh theo đúng luật định; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án chuyển đổi số của EVN…

Ông Nguyễn Lê Hoàng phát biểu nhận nhiệm vụ

Trước trọng trách được giao phó, ông Nguyễn Lê Hoàng chân thành cảm ơn Lãnh đạo EVNGENCO2 đã tín nhiệm lựa chọn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại TMP và hứa sẽ phấn đấu, tận tâm, tận tụy giành hết tâm trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng công ty giao phó, quyết tâm, nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của EVNGENCO2.

Ông Huỳnh Văn Khánh - CT.HĐQT TMP (áo trắng) chúc mừng ông Nguyễn Lê Hoàng

Ông Nguyễn Văn Non – TGĐ TMP (áo trắng) chúc mừng ông Nguyễn Lê Hoàng

Đại diện EVN, Ban Lãnh đạo EVNGENCO2 và Ban Lãnh đạo TMP chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Lê Hoàng

 

  • 01/10/2022 04:47
  • TMP