Làm lợi hơn 1.000 tỷ đồng nhờ thực hiện các dự án đạt và vượt tiến độ

Công ty Truyền tải điện 4 (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia- EVNNPT) cho biết, nhờ tăng cường giám sát, quản lý tiến độ và chất lượng dự án lưới điện ngay từ bước khảo sát thiết kế, tuân thủ chặt chẽ các qui định, định mức, tiêu chuẩn trong từng bước của dự án nên trong giai đoạn từ năm 2008-2015, Công ty đã thực hiện khối lượng đầu tư đến 3.192,95 tỷ đồng.


Công trình “Nâng công suất trạm biến áp 500kV Ô Môn” năm 2015, hoàn thành sớm hơn 37 ngày so với kế hoạch cũng làm lợi cho EVN khoảng 54 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Hà/icon.com.vn
 
Các dự án được đưa vào đúng và vượt tiến độ đã phát huy hiệu quả cao trong việc bảo đảm cung cấp điện cho miền Nam, đồng thời làm lợi rất lớn cho ngành điện và đất nước.
 
Theo đó, công trình “Tăng cường công suất trạm biến áp 220kV Long Thành - lắp đặt máy biến áp công suất 250 MVA”  thực hiện năm 2010, hoàn tất đóng điện trong 12 ngày, sớm hơn 8 tháng so với kế hoạch đã làm lợi cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN khoảng 900 tỷ đồng. Hay công trình “Thay máy biến áp 220kV, công suất 250 MVA tại trạm biến áp 220kV Long An” năm 2011 cũng hoàn tất sớm hơn 1,5 tháng so với kế hoạch, tạo mối liên kết hệ thống mạnh giữa các vùng trong hệ thống điện miền Nam. Công trình này làm lợi cho EVN khoảng 100 tỉ đồng.  
 
Công trình “Nâng công suất trạm biến áp 500kV Ô Môn” năm 2015, hoàn thành sớm hơn 37 ngày so với kế hoạch cũng làm lợi cho EVN khoảng 54 tỷ đồng. Giá trị làm lợi này chưa tính đến hiệu quả khi hạn chế tối đa việc huy động nguồn công suất nhiệt điện chạy dầu.  
 
Công ty Truyền tải Điện 4 còn phối hợp với các đơn vị hoàn tất công tác nâng cấp các bộ tụ bù dọc (thiết bị giảm tổn thất điện năng) từ 1000A lên 2000A trên 2 đường dây 500 kV Pleiku đến Phú Lâm là Pleiku – ĐăkNông – Phú Lâm và Pleiku – Di Linh – Tân Định – Phú Lâm vào năm 2012. Dự án này hoàn thành vượt tiến độ không chỉ làm lợi cho EVN 15 tỷ đồng mà còn tăng khả năng tải điện cho miền Nam, bảo đảm cung cấp điện cho Tp. Hồ Chí Minh.
 
Đối với công trình “Thay máy biến áp 500kV tại trạm biến áp Phú Lâm lên 2 x 900 MVA”, năm 2014, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải cho khu vực Tp. Hồ Chí Minh và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực. 
 
Công ty còn tích cực phối hợp cùng các Ban quản lý dự án trong việc chuẩn bị sản xuất, lắp đặt, nghiệm thu đóng điện, xử lý tồn tại và đưa vào vận hành nhiều dự án đầu tư mới đúng tiến độ, đặc biệt như Đường dây 200kV Đắc Nông- Phước Long-Bình Long, Đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước- Cầu Bông..., góp phần vào mục tiêu cung cấp đủ điện cho miền Nam.
 
Ngoài việc triển khai các dự án đạt và vượt tiến độ, làm lợi cho EVN và Nhà nước, Công ty Truyền tải điện 4 còn áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất lao động. Từ năm 2008 đến nay, mặc dù khối lượng đường dây trong phạm vi Công ty quản lý tăng 58,29%, dung lượng trạm biến áp tăng 83,33%, sản lượng điện truyền tải tăng 96,45%, nhưng số lao động chỉ tăng 5,5%. 
 
Phân tích của Công ty cho thấy, nếu năng suất lao động tính theo sản lượng điện truyền tải/lao động năm 2008 đạt 18,25 kWh/người, thì đến năm 2016 dự kiến sẽ đạt 36,01 kWh/người, tương ứng với mức tăng năng suất lao động trong 8 năm là 97,78%, năng suất bình quân tăng 12,22%/năm.
 
Do vậy, mục tiêu của Công ty Truyền tải điện 4 trong những năm tới là đẩy nhanh kế hoạch xây dựng các trạm biến áp không người trực, bán người trực và các trung tâm điều khiển từ xa; đảm bảo đến năm 2020 chuyển tối thiểu 60% trạm biến áp vận hành theo tiêu chí không người trực. Đây là một công tác quan trọng đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động của Công ty đến năm 2020.

  • 14/09/2016 01:41
  • http://icon.com.vn