Khối thi đua số 10 bàn giao “Nhà tình thương” tặng gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiều năm qua, Khối thi đua số 10 đã hoạt động hiệu quả trong các phong trào thi đua của tỉnh, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ xây nhà tình thương, tặng gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khối thi đua số 10 là một trong các khối thi đua trực thuộc tỉnh Bình Phước, có 13 đơn vị thành viên, gồm: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP); Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng (IDICO); Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn; Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng; Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Bình Long; Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Lộc Ninh; Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú; Công ty viễn thông (VNPT); Điện lực Bình Phước; Viettel Bình Phước; Bảo Việt Bình Phước; Bưu điện tỉnh Bình Phước và Công ty Xăng dầu Bình Phước.

Năm 2022, theo kế hoạch Khối thi đua số 10 sẽ hỗ trợ xây tặng 4 căn nhà tình thương, trị giá mỗi căn là 80.000.000 đồng, tổng chi phí là 320.000.000 đồng.  Qua kiểm tra, xem xét, Khối thi đua số 10 đã thống nhất hỗ trợ xây tặng 04 căn nhà tình thương cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gồm: (1) gia đình ông Lâm Văn Hùng, công nhân Công ty CPTĐ Srok Phu Miêng (IDICO); (2) gia đình bà Nguyễn Thị Thùy Dương, nhân viên Bưu điện tỉnh Bình Phước; (3) gia đình ông Hoàng Công Hải, nhân viên Công ty Xăng dầu Bình Phước; (4) gia đình bà Nguyễn Thị Thúy, công nhân Nông trường Cao su Thuận Phú, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Ngày 04/10/2022, Khối thi đua số 10 trong đó có Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà tình thương cho: gia đình bà Nguyễn Thị Thùy Dương, ngụ khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long là giao dịch viên Bưu điện huyện Hớn Quản, thuộc Bưu điện tỉnh Bình Phước; (2) gia đình ông Hoàng Công Hải, nhân viên bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Bình Phước, ngụ ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú và (3) gia đình chị Nguyễn Thị Thúy, công nhân khai thác mủ cao su Nông trường cao su Thuận Phú, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Ông Đinh Văn Sơn- Phó TGĐ, đại diện TMP tặng quà mừng cho gia đình được hỗ trợ xây tặng nhà tình thương

Ảnh lưu niệm hoạt động khối 10 năm 2022

Dự kiến tháng 11/2022, Khối thi đua số 10 sẽ tiếp tục bàn giao 1 căn nhà tình thương cho ông gia đình ông Lâm Văn Hùng, công nhân Công ty CPTĐ Srok Phu Miêng (IDICO). Việc xem xét, hỗ trợ xây nhà tình thương cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn là nét đẹp văn hóa được Khối thi đua số 10 xây dựng và duy trì trong các năm qua./.

  • 06/10/2022 07:47