Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ năm 2020 thành công tốt đẹp

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, ngày 20/8/2020 tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động.

Hội nghị do ông Lê Minh Tuấn- Tổng giám đốc công ty, đại diện Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và ông Trần Ngọc Tân- Chủ tịch Công đoàn công ty, đại diện Người lao động (NLĐ) đồng chủ trì.

Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Khánh- Bí thư Chi bộ, Chủ  tịch HĐQT công ty;  Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, các trưởng, phó đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên và một số người lao động được đơn vị cử đại diện.

Hội nghị gồm 45 đại biểu, trong đó  19  đại biểu đương nhiên, 26 đại biểu được bầu đến tham dự

Báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Lượng cho biết: năm 2019 tình hình thuỷ văn diễn biến phức tạp, lưu lượng nước về trung bình là 94,39 (m3/s) thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm (115,86 (m3/s). Tuy nhiên nhờ nhận được sự hỗ trợ của Cổ đông và Chính quyền địa phương các cấp và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cùng với nỗ lực, đoàn kết tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), năm 2019 đạt được nhiều kết quả khả quan: sản lượng năm là 627 tr.kWh đạt 101% kế hoạch năm, doanh thu năm 2019 đạt được 645 tỷ đồng đạt 136% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, năm 2019 công ty cũng đã hoàn thành công tác cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Lượng báo cáo kết quả SXKD năm 2019

Về tình hình thực hiện chế độ, chính sách, ông Trần Ngọc Tân - Chủ tịch Công đoàn Công ty cũng cho biết: 100% lao động luôn có việc làm ổn định. Điều kiện việc làm của người lao động không ngừng được cải thiện. Môi trường làm việc được kiểm tra, đánh giá định kỳ. Các vị trí làm việc đều đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, xanh sạch, đẹp.

Tại Hội nghị, các câu hỏi của người lao động đã được Ban điều hành phúc đáp thoả đáng và nhận được thống nhất cách giải quyết từ cả hai phía.

Các vấn đề được chú trọng, được nêu nổi bật trong Hội nghị liên quan đến chính sách, chế độ, cơ sở vật chất, thiết bị, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động và một số kiến nghị liên quan đến chăm lo, nâng cao đời sống cho NLĐ. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty Huỳnh Văn Khánh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và tập thể CBVNV Công ty trong năm qua. Ông cũng mong muốn rằng, NLĐ sẽ đồng lòng cùng Ban lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2020 về thuỷ văn, dịch bệnh,… để cùng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. 

Ông Huỳnh Văn Khánh- Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị cũng đã thông qua danh sách đề của bầu thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại tại nơi làm việc, được sự thống nhất 100% của đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ năm 2020

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại tại nơi làm việc

Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn (thứ ba từ phải sang) trao khen thưởng cấp Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 cho CBCNV

“Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động Công đoàn năm 2020” – đó là nội dung thi đua do Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ phát động đến toàn thể NLĐ và đoàn viên trong toàn Công ty. Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua trong Công ty thật sự sôi nổi đạt hiệu quả cao, tập thể NLĐ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sẽ luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, hiệu quả, sáng tạo; Phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung thi đua góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh./.

  • 21/08/2020 02:41
  • Ngọc Bích