Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Dương Quang Thành - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN; đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN; Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ EVN, Ban TV Công đoàn ĐLVN, lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng ủy EVN, BCH Đoàn Thanh niên EVN.

 

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN đọc diễn văn tại Lễ kỉ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Quang Thành - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN đã ôn lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 90 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều thử thách. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong 90 năm lịch sử hào hùng, vẻ vang của đất nước và của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chặng đường 66 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Điện lực luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cùng với sự phấn đấu nỗ lực của nhiều thế hệ CBCNV ngành Điện. Tập đoàn luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, lập nên những thành tích rất đáng tự hào. Đó là, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức vẫn nỗ lực cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế đất nước và đời sống xã hội. Điện đã thực sự "đi trước một bước", hạ tầng cung cấp điện được đầu tư phát triển mạnh mẽ cả 3 khâu: Phát điện, truyền tải và phân phối kinh doanh điện. 

Đảng viên Thái Phụng Nê (59 năm tuổi đảng) - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng phát biểu cảm nghĩ tại Lễ kỷ niệm

Tập đoàn đã đưa điện tới 100% số xã và 99,47% hộ dân, toàn quốc; hoàn thành tiếp nhận cấp điện đến 11/12 huyện đảo của cả nước, vượt chỉ tiêu được giao, góp phần xoá đói giảm nghèo, thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới và hải đảo; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng.

Tập đoàn cũng không ngừng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Năng suất lao động bình quân tăng gấp 2 lần trung bình cả nước, việc làm của CNVC lao động được đảm bảo, thu nhập được cải thiện.

Những kết quả đó, đã tạo nên sự đồng thuận hơn của xã hội đối với ngành Điện, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đất nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng ủy Tập đoàn đổi mới cách làm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt việc triển khai Chỉ thị 05 về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy EVN quan tâm chỉ đạo sâu sát, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã dần trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng và hành động tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại diện Đoàn Thanh niên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo - đưa EVN trở thành tập đoàn vững mạnh toàn diện”, trong đó trọng tâm là lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III.

  • 05/02/2020 07:45
  • Theo CĐĐLVN