Công điện của EVN về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ lớn

Ngày 23/9/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số 5779/CĐ-EVN về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ lớn.

  • 28/09/2021 11:10
  • Công đoàn EVN