Bồi huấn Quy trình An toàn điện định kỳ năm 2018

Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 27/03/2018, Công ty đã tổ chức đợt huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu và Quy trình An toàn điện định kỳ năm 2018 cho 91 người lao động làm việc tại Công ty.

Tại buổi huấn luyện , giảng viên Trung tâm kiểm định Công nghiệp II – Trần Văn Trọng đã truyền đạt các biện pháp, tổ chức thực hiện các quy định về an toàn điện, các biện pháp an toàn khi làm việc tại hệ thống, thiết bị của nhà máy, nhận biết, đánh giá mối nguy cơ, rủi ro và biện pháp kiểm soát.

Cũng trong đợt huấn luyện này, người lao động làm việc tại các phân xưởng được phổ biến, hướng dẫn về những thay đổi của dự thảo Quy trình an toàn điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang chuẩn bị ban hành; Xem những Clip về tai nạn điện và các vụ TNLĐ, đặc biệt là tai nạn về điện trong toàn EVN năm 2016, những nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.

Huấn luyện an toàn điện cho người lao động hàng năm là hoạt động thường niên của Công ty, qua đó trang bị, củng cố thêm kiến thức về an toàn điện cũng như khả năng nhận biết rủi ro và biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn trong Công ty./.

  • 02/04/2018 08:20
  • http://icon.com.vn