Mở thầu Nâng cấp hệ thống SCADA- Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

Lúc 13g30 ngày 12/03/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, đã tổ chức mở thầu Nâng cấp hệ thống SCADA- Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

Các nhà thầu tham gia gồm Công ty TNHH Sài Gòn Ban Mai, Công ty TNHH cơ điện Minh Anh, Liên danh nhà thầu PISA-Xuân Thiên

Yêu cầu gói thầu thực hiện việc thiết kế, cung cấp, lắp đặt toàn bộ thiết bị để kết nối thiết bị GPS/NPT hiện hữu của nhà máy Thác Mơ mở rộng với toàn bộ hệ thống rơle bảo vệ kỹ thuật số, hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc và các hệ thống khác tại Nhà máy thủy điện Thác Mơ hiện hữu (gồm cả thiết bị nâng cấp và thiết bị hiện hữu) để đồng bộ thời gian; lắp đặt toàn bộ thiết bị để kết nối hệ thống điều khiển nhà máy hiện hữu với hệ thống giám sát, điều khiển của nhà máy Thác Mơ mở rộng; đối với phần giám sát, điều khiển tổ máy: yêu cầu nhà thầu thực hiện lập trình theo phân cấp điều khiển đáp ứng điều khiển AGC theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ;

Ngoài những yêu cầu được nêu ra cụ thể ở phần Yêu cầu kỹ thuật, toàn bộ thiết bị của hệ thống phù hợp với các phiên bản mới nhất của những tiêu chuẩn:

 • IEEE C37.1                      : Hệ thống tự động và SCADA;
 • IEC 62270/IEEE 1249     : Tự động trong Nhà máy thủy điện - Hướng dẫn điều khiển dựa trên máy tính;
 • ISA S18.1                         : Đặc tính và trình tự bảng chỉ báo;
 • ISA S5.5                           : Ký hiệu đồ họa cho màn hình xử lý;
 • ISA RP60                         : Các phương tiện trung tâm điều khiển;
 • IEC 61131                        : Bộ điều khiển lập trình;
 • IEEE 1379                        : Đề xuất áp dụng để truyền dữ liệu giữa RTU và IED trong trạm điện;
 • IEEE 802                          : Đặc tính mạng Ethernet;
 • IEEE-1010                        : Hướng dẫn điều khiển Nhà máy thủy điện;
 • IEC 61000                        : Khả năng tương thích điện từ (EMC);
 • IEC 61850                        : Các hệ thống và mạng thông tin liên lạc trong Trạm biến áp;
 • IEC 60870-5-101              : Hệ thống và thiết bị điều khiển xa. Phần 5-101: Các giao thức truyền tải - Tiêu chuẩn kèm theo cho nhiệm vụ điều khiển xa cơ bản;
 • IEC 60870-5-104              : Hệ thống và thiết bị điều khiển xa. Phần 5-104: Các giao thức truyền tải - Truy cập mạng sử dụng các mẫu truyền chuẩn theo IEC 60870-5-101;
 • IEC 60870-6                     : Hệ thống và thiết bị điều khiển từ xa;
 • IEC 60794                        : Cáp sợi quang;
 • IEC 61158                        : Thông tin dữ liệu số cho đo lường và điều khiển - Mạng Field bus sử dụng trong hệ thống điều khiển công nghiệp;
 • IEC 61784                        : Thông tin dữ liệu số cho đo lường và điều khiển;

                    Sau khi tổ công tác xét thầu Công ty chọn được đối tác trúng thầu, dự kiến công tác Nâng cấp hệ thống SCADA- Nhà máy Thủy điện Thác Mơ sẽ tiến hành triển khai trong năm 2018./.

 • 13/03/2018 02:13
 • Liêm Hòa