TMHPC tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017

Ngày 17/01/2018, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMHPC) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 & Triền khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2 (Genco 2) - Trần Văn Dư và Quyền CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn đồng chủ trì hội nghị, đến dự có Lãnh đạo Genco2, Lãnh đạo TMHPC, Đại diện cổ đông cùng toàn thể CB.CNV công ty.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Năm 2017 kết thúc, trải qua 10 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã cố gắng phát huy tối đa những thế mạnh để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

Tình hình thủy văn năm 2017 diễn biến thuận lợi, lưu lượng nước về trung bình là 124 (m3/s) cao hơn trung bình cùng kỳ năm 2016 và cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm; mực nước hồ hiện đạt mực nước là 217,1 (m) cao hơn mực nước hồ kế hoạch cuối năm 2017 là 216,9m. Tổng doanh thu năm 2017 của Công ty ước đạt được 610,95 tỷ đồng đạt 129,7% kế hoạch năm 2017, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng chi phí thực hiện là 256,2 tỷ đồng thực hiện 100,1% kế hoạch năm, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2016; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 283,8 tỷ đồng đạt 162,6% kế hoạch năm 2017, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2016. Các Công ty con gồm Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên và Công ty Cổ phần thủy điện Đakrơsa tổng doanh thu ước đạt 115,6 tỳ đồng.

Tại hôi nghị đã có nhiều tham luận và ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả SXKD cho năm 2018; nhân dịp này, Đại hội đã biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có các thành tích suất sắc trong quá trình lao động năm 2017.

  • 22/01/2018 01:48
  • Liêm Hòa