An toàn để sản xuất - sản xuất phải an toàn

Trong cuộc sống, cái đáng quý nhất của con người đó là sức khỏe. Vì vậy, phổ biến an toàn đầu giờ là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu và ưu tiên thực hiện tại các Phân xưởng sản xuất trực tiếp của Công ty Thủy điện Quảng Trị.

Hằng ngày, trước khi ra hiện trường thực hiện công việc, Tổ trưởng/Trưởng ca sẽ thực hiện phổ biến đến người lao động các nội dung sau: Điểm danh Người lao động làm việc trong ngày; Người lao động tự khai báo tình hình sức khỏe, tâm lý của mình có đủ điều kiện tham gia công tác không; Tổ trưởng/Trưởng ca đánh giá kết quả thực hiện công việc, công tác an toàn của ngày/ ca trước và triển khai công việc của ngày/ ca hiện tại; phân công nhiệm vụ công tác cho từng nhân viên đơn vị công tác; an toàn vệ sinh viên (ATVSV) thông báo, nhắc nhở các yếu tố nguy hiểm có thể gây ra tai nạn lao động cho người lao động nắm rõ, phòng ngừa; phổ biến an toàn giao thông; Người lao động có ý kiến góp ý, kiến nghị đối với công tác an toàn lao động để triển khai khắc phục, giải quyết (nếu có)…

 
Tại hiện trường công tác trước khi thực hiện công việc, Người chỉ huy trực tiếp phổ biến đến toàn bộ Nhân viên đơn vị công tác các nội dung sau: Kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe của nhân viên đơn vị công tác; kiểm tra dụng cụ đồ nghề, phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn; phạm vi được phép làm việc, các yếu tố nguy hiểm có thể gây ra tai nạn, nội dung, trình tự để thực hiện công việc và các biện pháp an toàn để toàn bộ nhân viên đơn vị công tác nắm rõ trước khi thực hiện công việc; phân công cụ thể thực hiện từng công việc, từng vị trí đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động; yêu cầu người tham gia thực hiện công tác ký vào PCT/LCT trước khi bắt đầu thực hiện công việc…
quang tri 12
 
Chỉ huy trực tiếp phổ biến an toàn tại hiện trường công tác

Phổ biến an toàn đầu giờ nhằm đạt các mục tiêu: Tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp của Người lao động trong thực hiện công việc hàng ngày; duy trì việc kiểm soát an toàn lao động kể từ khâu chuẩn bị, trước khi tiến hành công việc cho đến khi kết thúc; cảnh báo các nguy cơ mất an toàn có thể gây ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông… Qua đó giúp Người lao động nắm, hiểu rõ các nguy cơ gây mất an toàn cho người và thiết bị, chủ động, thường xuyên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
                                                                                         
Tin: Quốc Tuấn
Ảnh: Minh Hiếu

  • 09/05/2022 01:16
  • Nguồn EVN.GENCO2