Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD và ĐTXD tháng 3/2022 và kế hoạch tháng 4/2022 của EVNGENCO2

 

 
 
​ 
 
Cần Thơ, ngày 08 tháng 4 năm 2022
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2022
------------------------
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2022:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh:
 
a. Sản lượng điện sản xuất tháng 3/2022: toàn EVNGENCO 2 thực hiện được 1.460,83 tr.kWh, đạt 97,19% kế hoạch tháng, tăng 9,39% so với cùng kỳ 2021. Trong đó: khối thủy điện thực hiện được 383,51 tr.kWh, đạt 137,46% kế hoạch tháng, tăng 24,48% so với cùng kỳ 2021; khối nhiệt điện than thực hiện được 1.069,62 tr.kWh, đạt 87,39% kế hoạch tháng, tăng 4,90% so với cùng kỳ năm 2021; Điện mặt trời Thác Mơ thực hiện được 7,40 tr.kWh, giảm 4,06% so với cùng kỳ năm 2021 và Khối nhiệt điện dầu thực hiện được 0,29 tr.kWh.

b. Sn lượng điện sản xuất lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2022: toàn EVNGENCO 2 thực hiện được 3.774,51 tr.kWh, đạt 108,12% kế hoạch 03 tháng, đạt 23,76% kế hoạch năm, tăng 11,55% so với cùng kỳ 2021.
 
Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0.
 
2. Tình hình triển khai các dự án nguồn điện
 • Thủy điện Sông Bung 2: Tiếp tục thực hiện quyết toán hoàn thành phần còn lại.
 • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1: đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
 • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hiện đang tổ chức LCNT thi công hạng mục Đường vận hành (giai đoạn 2), đồng thời phối hợp với Tư vấn thực hiện quyết toán giai đoạn1 theo quy định.
 • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Hiện Tư vấn đã hoàn tất công tác khảo sát và đang triển khai lập FS theo HĐ ký kết.
 • Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”: Trên cơ sở chủ trương đầu tư được Tập đoàn thông qua, Tổng công ty đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022
1. Về sản xuất điện
 • Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 4 (theo Bộ Công Thương) ở mức 1.427 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được EVN giao. Tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.
2. Về các dự án nguồn
 • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và điện gió Hướng Phùng 1: tiếp tục thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án.
 • Thủy điện Sông Bung 2: Tiếp tục thực hiện các công tác quyết toán hoàn thành.
 • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Tổ chức LCNT thi công hạng mục Đường vận hành (GĐ2) đồng thời phối hợp Tư vấn thực hiện quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn 1 theo quy định.
 • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Phối hợp với Tư vấn lập hồ sơ FS cho dự án.
 • Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”: thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành.
3. Các công tác khác
 • Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán chi phí Cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO2.
 • Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số theo kế hoạch.
 • Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.

 • 12/04/2022 09:25
 • Nguồn EVN.GENCO2