Giỗ Tổ Hùng Vương

Hàng năm, cứ vào mùng 10 tháng 03 Âm lịch, triệu triệu người dân đều hướng về các Vua Hùng để tưởng nhớ đến công lao dựng nước và giữ nước. Tín ngưỡng ấy không chỉ là bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là dịp để con Rồng cháu Tiên hướng về nguồn cội – Con cháu Lạc Hồng.

Tổ Hùng Vương

 
 
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”
 
giỗ tổ Hùng Vương

  • 01/04/2022 09:06
  • Nguồn EVN.GENCO2