Tọa đàm “Chiến lược và Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng cho Việt Nam”

Ngày 22/6/2022, tại Hà Nội, Báo Công Thương phối hợp Tập đoàn General Electric (GE) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm “Chiến lược và Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng cho Việt Nam”.

  • 17/06/2022 02:57
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA