Xi măng thân thiện với môi trường làm từ bùn và nước tiểu

Việc sản xuất xi măng Portland truyền thống là một nguồn phát thải khí nhà kính chính, do các nguyên liệu phải được nung ở nhiệt độ rất cao. Tuy nhiên, điều này không xảy ra với loại xi măng mới (new biocement), xi măng này kết hợp các vật liệu phế thải.

  • 06/06/2022 02:49
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA