Xây dựng chính sách thu hút công nghệ cao để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và kỹ thuật số ở Việt Nam

Để xanh hóa nền kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng công nghệ cao. Đây cũng là nội dung chính trong buổi tọa đàm "Xây dựng chính sách thu hút công nghệ cao để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và kỹ thuật số ở Việt Nam", do Bộ Khoa học và Công nghệ với Đại học California Berkeley tổ chức trong khuôn khổ chuyến công tác mới đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ.

  • 13/06/2022 02:51
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA