Sẵn sàng phát tối đa công suất

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật tổ máy phát điện, bảo đảm có thể huy động tối đa công suất phát điện trong những tháng cao điểm năm 2024.

 

Kỹ sư kích từ Nguyễn Văn Thu kiểm tra thông số thiết bị

Nhằm vận hành và khai thác tối đa hiệu quả Nhà máy thủy điện, Lãnh đạo TMP đã chỉ đạo lực lượng sản xuất tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, các đơn vị thực hiện nghiêm kiểm tra, rà soát việc tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng; tuân thủ các hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa của nhà chế tạo; giám sát, kiểm soát trình độ nhân lực thi công của đơn vị dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng; chú trọng công tác nghiệm thu trước khi đưa vào vận hành; tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị và nhiên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa bảo dưỡng, khắc phục sự cố; phân tích, đánh giá RCM và áp dụng kết quả phân tích RCM vào công tác sửa chữa bảo dưỡng nâng cao độ tin cậy vận hành của hệ thống thiết bị.

Phấn đấu đạt sản lượng điện năm 2024 là 723 triệu kWh được đề ra tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2024, lực lượng kỹ thuật TMP đã đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật  nâng cao độ tin cậy thiết bị, sẵn sàng phát tối đa công suất điện trong những tháng cao điểm năm 2024./.

  • 23/05/2024 03:44
  • TMP