Hoàn thành công tác đại tu tổ máy H3

Sau 29 ngày nỗ lực, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã hoàn thành công tác đại tu tổ máy H3. Lúc 21giờ, ngày 13/04/2024, tổ máy H3 chính thức đưa vàn vận hành phát điện.

Theo kế hoạch, thời gian  đại tu tổ máy H3 từ ngày15/03 đến 13/04/2024. Với nhiệm vụ trọng tâm là “Chú trọng an  toàn, chất lượng, tiến độ công tác Đại tu tổ máy H3”, lực lượng kỹ thuật đã nghiêm túc áp dụng quy trình, quy phạm đã ban hành; người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động…

Sữa chữa kỹ thuật tổ máy H3

Thí nghiệm kỹ thuật hệ thống kích từ

Trong thời gian đại tu, các đơn vị phục vụ công tác đại tu đã phối hợp chặt chẽ: Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa Cơ điện TMP phối hợp với Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa EVN, lập tiến độ chi tiết, phương án thi công, thực hiện đại tu tổ máy H3 theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được duyệt; Phòng Kế hoạch và Vật tư chủ động cung cấp vật tư đúng số lượng; Phòng Kỹ thuật và An toàn thường xuyên kiểm tra tiến độ, khối lượng chi tiết trong quá trình đại tu, giám sát quá trình sửa chữa; Phân xưởng Vận hành tổ chức phân công ca trực thực hiện thao tác án động, giải tỏa khối tổ máy tuân thủ quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình trạng của thiết bị trong quá trình sửa chữa. v.v.

Sau 29 ngày làm việc khẩn trương, từng cá nhân tận tâm với công việc, các đơn vị tổ chức phối hợp nhóm nhịp nhàng, quyết tâm hoàn thành tốt các hạng mục công việc đã đề ra. Kết quả là: TMP đã hoàn thành và nghiệm thu 294 hạng mục sửa chữa; đúng 21 giờ ngày 13/04 2024, tổ máy H3 đã ở trạng thái khả dụng, sẵn sàng vận hành phát điện cấp cho hệ thống./.

  • 15/04/2024 10:17
  • TMP