TMP đánh giá định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã phối hợp cùng Công ty TNHH IQ VERIFY GLOBAL tổ chức đánh giá định kỳ (chu kỳ thứ 5 tính từ năm 2010 đến nay) hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

Đánh giá viên rà soát, đánh giá sự tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

TMP bắt đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào năm 2008, và được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001 lần đầu vào năm 2010 trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, gồm: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Dịch vụ bảo trì, thử nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị cơ, điện; Dịch vụ kiểm định thiết bị điện.

Trong suốt 14 năm vận hành và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng, TMP luôn đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống, xây dựng được niềm tin ngày càng lớn với đối tác và khách hàng.

Việc đánh giá định kỳ hằng năm nhằm xác định các điểm yếu, điểm chưa phù hợp trong Hệ thống và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện, điều này có thể giúp Công ty tăng hiệu quả và cải thiện dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, thông qua việc đánh giá, Công ty có thể nhận được những lời khuyên hữu ích về cách đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, quy định, tiêu chuẩn, giúp Công ty đi đúng hướng và có thể thực hiện những hành động phù hợp để đáp ứng các mục tiêu chất lượng của mình./.

  • 18/05/2024 04:21
  • TMP