PC Thừa Thiên Huế góp phần cho thành công lễ hội Festival Huế 2018

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã góp phần quan trọng cho thành công của Festival Huế 2018.


Công nhân PC Thừa Thiên Huế thi công tại quảng trường Ngọ Môn, TP Huế  phục vụ Festival Huế 2018.
 
Festival Huế 2018 là Festival có qui mô quốc tế được tổ chức lần thứ 10 tại Thừa Thiên Huế, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản” có sự góp mặt của 21 quốc gia … 
 
Để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ Festival Huế 2018, lãnh đạo PC Thừa Thiên Huế đã phân công các điện lực và phòng ban trực thuộc thực hiện các phương thức mà lãnh đạo đã duyệt đảm bảo cấp điện ưu tiên cho các địa điểm diễn ra các chương trình hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2018; các hoạt động cộng đồng diễn ra trong và sau Festival Huế 2018. 
 
Trong thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 27/4/2018 đến hết ngày 02/5/2018, PC Thừa Thiên Huế không thực hiện các công tác cắt điện trên luới phân phối trong phạm vi thành phố Huế và các khu vực lân cận có địa điểm tổ chức lễ hội, trừ những trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có sự đồng ý của Giám đốc Công ty; đồng thời, tham mưu cho Giám đốc công ty trong việc điều động nhân lực, phương tiện, vật tư phục vụ Festival Huế 2018, cung cấp đầy đủ vật tư, nhiên liệu, phương tiện để kéo máy phát phục vụ Lễ hội Festival Huế 2018 (đi và về). Đảm bảo cung cấp điện cho toàn bộ phụ tải thành phố Huế, đặc biệt chú trọng các địa điểm biểu diễn nằm trong chương trình Festival trên địa bàn thành phố Huế và các vùng lân cận. Theo thống kế, sản lượng điện thời gian phục vụ Festival tăng 10% khu vực thành phố. 
 
Ông Hà Thanh Long, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết: “Cho đến giờ phút này, việc cấp điện cho các sự kiện tại lễ hội Festival ổn định không để một sự cố nào xảy ra làm ảnh hưởng đến lễ hội, thành công đó là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của tập thể CBCNV – Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế… Trước khi Festival khai mạc chúng tôi đã đưa ra phương thức cấp điện cho các địa điểm, nhằm xử lý nhanh các tình huống bất thường, sự cố trên lưới điện, chỉ đạo cho các điện lực trực thuộc thực hiện nghiêm túc trong việc trực cấp điện phục vụ Festival, thuờng xuyên kiểm tra nhắc nhở các nhân viên của mình thực hiện tốt công tác này".

  • 04/05/2018 07:51
  • http://icon.com.vn