Hội nghị người lao động năm 2018

      Chiều ngày 11/05/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018.

        Về dự Hội nghị gồm có ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2, ông Bùi Trung Thành – Phó Ban Tổ chức nhân sự - Tổng công ty phát điện 2.

        Về phía đại diện người sử dụng lao động có ông Lê Minh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty, về phía đại diện người lao động có ông Trần Ngọc Tân – Chủ tịch Công Đoàn Công đoàn Công ty, cùng Ban chấp hành Công đoàn và 47 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị NLĐ năm 2018

    Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hùng Lượng – Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 cùng các giải pháp thực hiện,

     Ông Nguyễn Huỳnh Đức-Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn năm 2017 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của NLĐ năm 2017, tổng hợp các kiến nghị tại Hội nghị người lao động cấp công đoàn bộ phận năm 2018.

Ông Lê Minh Tuấn- TGĐ Công ty và ông Trần Ngọc Tân-Trần Ngọc Tân-CTCĐ công ty điều hành Hội nghị

     Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời Người lao động (NLĐ) đã được nghe giải đáp các đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động và các giải pháp triển khai thực hiện kiếm nghị.

Tổng Giám đốc-ông Lê Minh Tuấn, giải đáp cho NLĐ các kiến nghị trong Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngộ- Phó chủ tịch Công đoàn GENCO 2  đã biểu dương những thành tích mà tập thể CBCNV Công ty đã đạt được trong năm 2017, ghi nhận những nỗ lực trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác quản trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động. Tuy vậy, đồng chí cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban điều hành Công ty và tập thể CBCNV phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác quản lý nhằm tăng năng suất, ổn định chất lượng; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong hệ thống, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiêp nhằm mang đến môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Công đoàn Genco2

       Cũng nhân dịp Hội nghị này, Công đoàn đã tuyên dương, khen thưởng các Tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2017 của Công ty.

Chủ tịch HĐQT Công ty – ông Huỳnh Văn Khánh, trao giấy khen  cho các ĐVCĐ đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Phó chủ tịch  Công đoàn GENCO2 – Nguyễn Văn Ngộ, trao bằng khen  cho các ĐVCĐ đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017

      Hội nghị Người lao động năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo góp phần xây dựng Công ty ngày phát triển.

  • 15/05/2018 03:00
  • sinhpv