EVNGENCO2 tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp

Từ ngày 17/4 - 19/4/2023, EVNGENCO2 đã tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp” tại thành phố Đà Nẵng. Khóa đào tạo giúp CBCNV làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong toàn Tổng công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo tại đơn vị, bám sát nhu cầu thực tế của người lao động, cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy và nhận thức từ các chương trình đào tạo vào thực tế công việc sau đào tạo.

Khóa học diễn ra trong ba ngày với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Hà Mai Thảo, người đã có nhiều năm kinh niệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị như Tập đoàn TTC, Nguyễn Kim Corp, Hùng Hậu Group...

 
Thạc sĩ Lê Hà Mai Thảo trình bày nội dung khóa học

Khóa đào tạo Nâng cao năng lực thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp được EVNGENCO2 triển khai với mục tiêu giúp các thành viên tham dự: Hiểu rõ tầm quan trọng của khái niệm Học hỏi và Phát triển (L&D) trong tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số; Hiểu đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của L&D, đồng thời xác định các yêu cầu năng lực, phẩm chất cần thiết để trở thành một chuyên gia L&D chuyên nghiệp; Áp dụng được các phương pháp/ mô hình, kỹ thuật đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa học tập tại đơn vị một cách hiệu quả.
 
2
Học viên trao đổi với Giảng viên về các nội dung chương trình đào tạo

Nội dung chương trình đào tạo được chia thành 02 phần chính: Học hỏi và phát triển trong tổ chức; Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực. Với nội dung Học hỏi và phát triển trong tổ chức, các học viên được hiểu rõ hơn các khái niệm về L&D, tầm quan trọng của học hỏi và phát triển, chân dung của một tổ chức học hỏi và phát triển là như thế nào và giá trị/lợi ích của việc trở thành tổ chức học hỏi và phát triển. Về nội dung Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đây là nội dung trọng tâm của khóa đào tạo, người tham dự được truyền tải kiến thức về phương pháp xây dựng kế hoạch đào tạo – phát triển nguồn nhân lực, các kỹ năng phân tích nhu cầu đào tạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo và củng cố sau đào tạo bằng mô hình Kirkpatrick, phương pháp xây dựng văn hóa học tập trong tổ chức.
 
3
Học viên và giảng viên cùng trao đổi về kỹ năng dẫn giảng – đặt câu hỏi cho một nội dung đào tạo

Trải qua ba ngày học tập, thảo luận với tinh thần tập trung, nghiêm túc và sự hướng dẫn tận tình từ Thạc sĩ Lê Hà Mai Thảo, khoá học đã hoàn thành đúng kế hoạch. Khóa đào tạo đã mở ra những góc nhìn, những cách làm mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị về các phương pháp và mô hình có thể được áp dụng vào thực tế xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo hàng năm tại đơn vị để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về đào tạo hàng năm mà Tổng công ty giao.
 
Hoàng Giang - Ban TCNS

  • 17/04/2023 07:55
  • Nguồn EVN.GENCO2