Thủy điện Trung Sơn tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Trong 02 ngày, từ ngày 05 đến 06/4/2023, tại tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn – Vệ sinh Lao động Thanh Hóa tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động (NLĐ) thuộc nhóm 1 và Nhóm 3 năm 2023.

Giảng viên hướng dẫn về các kiến thức cơ bản ATVSLĐ

Khóa huấn luyện do 02 giảng viên Lê Quang Ngọc và Lương Xuân Hòa, là giảng viên của Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn – Vệ sinh Lao động Thanh Hóa chịu trách nhiệm về nội dung và hướng dẫn các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Về phía TSHPCo, tham gia khóa học có 18 người thuộc nhóm 1 (người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động) và 29 người thuộc nhóm 3 (người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động).

Huấn luyện an toàn lao động là biện pháp rất quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất cho NLĐ và người sử dụng lao độngViệc nắm vững những kiến thức an toàn trong lao động, sản xuất một cách kỹ lưỡng, cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động sẽ giúp giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và tai nạn cho con người do thiếu hiểu biết về an toàn gây ra.

Sau khóa huấn luyện, NLĐ đã nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; hiểu được quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với NLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, trong đợt huấn luyện, giảng viên đã chia sẻ những tình huống mất an toàn của NLĐ đã xảy ra trong thực tế và đưa ra những tình huống hoặc câu hỏi về ATVSLĐ để các học viên thảo luận, trả lời. Tất cả các nội dung đều được các học viên trong lớp học tích cực tham gia.

 
Các học viên tham gia khóa học làm bài kiểm tra cuối khóa
Tin và ảnh: Phạm Đình Chiến

  • 06/04/2023 07:42
  • Nguồn EVN.GENCO2