EVNGENCO 2: Tổ chức Hội nghị về các dự án nâng cấp, cải tạo các hệ thống xử lý khí thải

Ngày 16/9/2020, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã tổ chức Hội nghị về việc triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải các NMNĐ than. Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì điều hành Hội nghị với cùng sự tham gia của Chủ tịch HĐTV Trần Phú Thái, Thành viên HĐTV Nguyễn Đình Hải, các Phó Tổng Giám đốc và đại diện các Ban chức năng EVNGENCO 2 và Lãnh đạo của các Công ty CPNĐ Phả Lại, Hải Phòng.

 
Quang cảnh buổi hội nghị

Quang cảnh buổi hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai, thực hiện các dự án xử lý khí thải tại NMNĐ Phả Lại và NMNĐ Hải Phòng để đảm bảo phát thải bụi, NOx, SOx đáp ứng QCVN 22:2009/BTNMT.
 
Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT Công ty CPNĐ Hải Phòng trình bày báo cáo

Tại Hội nghị, đại diện Ban Kỹ thuật Sản xuất đã báo cáo thực trạng phát thải bụi, NOx, SOx của các nhà máy nhiệt điện than, đánh giá sự cần thiết và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai, thực hiện các dự án. Đại diện Lãnh đạo các Đơn vị báo cáo tình hình, giải pháp và tiến độ thực hiện.

Các thành viên tham gia Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư, nguồn vốn thực hiện, những bất lợi ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo do chi phí đầu tư các dự án sẽ không được bổ sung vào giá bán điện của các nhà máy.
 
Tổng Giám đốc Trương Hoàng Vũ phát biểu kết luận tại Hội nghị
 
Tổng kết Hội nghị, Tổng Giám đốc kết luận công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, các Đơn vị phải rà soát các hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường tại nhà máy như hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống khử khí NOx, SOx để khẩn trương thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo, lắp đặt thiết bị mới nhằm đảm bảo các nhà máy nhiệt điện than trong EVNGENCO 2 đáp ứng các quy định ngày càng khắt khe về quản lý môi trường. Đồng thời, có các chỉ đạo rất cụ thể về định hướng, phương án triển khai để các Đơn vị có cơ sở tiến hành thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành./.
 

  • 21/09/2020 08:58
  • Theo EVNGENCO 2