EVN được biểu dương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Chiều 11/1, tại Hà Nội, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Uỷ ban và các Tập đoàn, Tổng công ty do Uỷ ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, EVN đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận, biểu dương với một số kết quả đã đạt được trong triển khai các dự án trọng điểm, cổ phần hoá doanh nghiệp… 

Cũng tại Hội nghị, EVN được nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án trọng điểm năm 2020.

Góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhận định, năm 2020, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng và một số cân đối lớn của nền kinh tế.

Uỷ ban đã tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với điểm sáng là thu ngân sách công ty mẹ của 17/19 tập đoàn vượt 12% so với kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, Uỷ ban và các doanh nghiệp trực thuộc đã nỗ lực phê duyệt/triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, là các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh năng lượng như: khởi công trong đầu năm 2021 một số dự án nhà máy điện quan trọng như Nhiệt điện Quảng Trạch I (1.200MW), Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng… Đây là các dự án do EVN làm chủ đầu tư. 

Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, các doanh nghiệp thuộc Ủy ban đã chung tay, sát cánh cùng Đảng, Chính phủ thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ… Với EVN, Tập đoàn đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện 2 đợt trong năm 2020 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng giá trị 2 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện dự kiến trên 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 06 tháng. Cùng đó, CBCNV EVN đã quyên góp, ủng hộ hàng chục tỷ đồng để chung tay phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai…

Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo

“Công tác cổ phần hóa một số tổng công ty lớn đạt được 1 số kết quả cụ thể, đáng ghi nhận như hoàn thành cổ phần hóa Vinalines, phê duyệt Phương án cố phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 và phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng công ty Phát điện 3” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận.

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2020 của CMSC, do dịch COVID-19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, giá dầu thô giảm sâu kỷ lục và thiên tai bão lũ liên tục dẫn đến hầu hết các doanh nghiệp thuộc Uỷ ban chịu ảnh hưởng nặng nề. Kết quả SXKD năm 2020, tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp ước đạt 767.844 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của 19 doanh nghiệp ước đạt 21.068 tỷ đồng.                                         

Về đầu tư phát triển, giá trị thực hiện đầu tư, tỷ lệ giải ngân của tất cả các tập đoàn, tổng công ty thấp hơn so với kế hoạch do phải giãn, hoãn tiến độ triển khai, thanh toán các dự án để tập trung nguồn lực ứng phó ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các tác động khác. EVN là một trong các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban có giá trị thực hiện đầu tư tốt nhất (ước đạt 88.425 tỷ đồng, tương đương 94,9% kế hoạch năm).

Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ 2021

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thật tốt ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp thực tế, có tính khả thi cao.

CMSC cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 12-NQ/TW, khóa XII, để xây dựng Ủy ban là một cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng quản lý vốn tại doanh nghiệp. Thực hiện tốt chức năng đại diện chủ sở hữu tại 19 tập đoàn, tổng công ty; mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Bằng khen của Uỷ ban cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án trọng điểm năm 2020. Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (thứ hai từ phải sang) đại diện nhận Bằng khen cho Tập đoàn.

Ủy ban cần nhanh chóng phê duyệt chiến lược phát triển/kế hoạch kinh doanh cho các tập đoàn, tổng công ty thuộc thẩm quyền, tiếp tục công việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp với tiến độ nhanh hơn. Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị sẵn sàng cả về kiến thức, nguồn lực và năng lực để tồn tại, phát triển trong bối cảnh CMCN 4.0 và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định, năm 2021, Ủy ban sẽ hoàn thiện cơ cấu, nâng cao năng lực hoạt động, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty nỗ lực, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, có kịch bản ứng phó, thích ứng với tình hình phức tạp của dịch bệnh, thiên tai, thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh hoạt động SXKD và đầu tư phát triển tại các tập đoàn, tổng công ty.

Link gốc

  • 12/01/2021 04:08
  • Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam