Đảng ủy TMP biểu dương 02 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu

Ngày 01/07, Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP)tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có 02 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy TMP biểu dương khen thưởng.

Đ/C Huỳnh Văn Khánh – Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy Công ty cùng toàn thể đảng viên và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tân - Phụ trách công tác Tuyên giáo Công ty thay mặt Đảng ủy báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể là: Cấp ủy chủ động xác định những nội dung trọng tâm, đột phá theo chủ đề học tập và làm theo hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, kịp thời triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo. Qua tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, nêu gương trong công tác và sinh hoạt, góp phần ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động đoàn thể. Cán bộ, đảng viên mạnh dạn đổi mới, đề ra các giải pháp tích cực, hiệu quả nhắm thực hiện tốt nhiệm vụ của Công ty và đơn vị (như OCC; phòng họp không giấy; báo cáo số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh online; văn hóa công việc; văn hóa an toàn…); cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý, điều hành, có những việc làm cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm chăm lo đến việc làm, thu nhập, đời sống vậc chất, tinh thần, nghiệp vụ, tay nghề… cho người lao động (đào tạo, nâng lương, nâng bậc, hỗ trợ nghỉ dưỡng, trợ cấp khó khăn…); xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với cấp dưới, với công nhân, lao động thân thiện, hòa đồng và được quần chúng tin yêu. Trong thực hiện sự nêu gương được thể hiện qua việc tham gia sinh hoạt chi bộ và học nghị quyết Đảng nghiêm túc, đầy đủ; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan; không vi phạm các tệ nạn xã hội; giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu gương đạo đức, lối sống, tác phong giản dị, sâu sát thực tế, gần gũi lắng nghe ý kiến quần chúng; gương mẫu đi đầu trong lời nói và việc làm; tự phê bình và phê bình nghiêm túc; kê khai tài sản, thu nhập trung thực; chấp hành tốt nghĩa vụ chính sách đối với nhà nước, thực hiện tốt công tác xã hội, tạo mối quan hệ, phối hợp tốt với địa phương.

Sau báo cáo hoạt động của Đảng ùy, hội nghị đã lắng nghe nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm của đảng viên được biểu dương có nhiều thành tích trongsuất sắc trong học tập, làm theo và trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 

Đảng viên Đào Nguyên Hạnh: Mỗi CBCNV học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần vận dụng vào thực tiễn

công việc, chú trọng nâng cao trình độ, hoàn thiện kỹ năng làm việc và luôn có tinh thần đối mới, sáng tạo nhằm hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ được giao

Đảng viên Nguyễn Hải Đăng: Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động tại các cơ quan đơn vị.

Đồng chí Bí thư Huỳnh Văn Khánh Phát biểu chỉ đạo hội nghị: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thể hiện qua các việc làm cụ thể: mỗi cá nhân chủ động rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, hoàn thiện kỹ năng, chủ động sáng tạo trong công việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm chủ công nghệ sản xuất, chú trọng việc hoàn thiện quy trình sản xuất, giảm thiểu sự cố; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 nâng cao hiệu quả sản suất; đoàn kết một lòng, phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đề ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông, chăm lo tốt cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ chính sách và có trách nhiệm với công đồng…”

              Nhân dịp này, Đảng ủy đã khen thưởng 02 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu trong công tác“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2021-19/5/2024.

Bí thư Đảng ủy Huỳnh Văn Khánh trao phần thưởng cho tập thể tiêu biểu

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hùng Lượng trao phần thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

 

 

  • 03/07/2024 12:45
  • TMP