5S góp phần tăng năng suất lao động

Với sự quyết tâm của Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) và sự đồng lòng của toàn thể CBCNV trong việc thực hiện 5S, môi trường làm việc trong Công ty ngày một sạch sẽ, chuyên nghiệp; năng suất lao động ngày một tăng cao.

Hiểu ý nghĩa thực sự của 5S: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc) và Shitsuke (Sẵn sàng) là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công việc, từ cuối năm 2014, Lãnh đạo TMP đã ban hành Quy trình thực hành 5S, quy định và hướng dẫn việc thực hiện 5S trong toàn Công ty. Với sự quyết tâm của Lãnh đạo Công ty và sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, việc thực hiện 5S luôn được duy trì thường xuyên, liên tục và được đánh giá qua các đợt kiểm tra định kỳ. Cụ thể, kể từ năm 2025 đến nay, cứ mỗi năm 2 lần, Công ty thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá việc thực hành 5S, làm cơ sở để xét khen thưởng cho các đơn vị.

Từ đó, Công ty đã có những định hướng hoạt động cụ thể và rõ nét, tạo môi trường làm việc thoải mái, sạch sẽ, giúp nâng cao được sức khỏe cho tất cả CBCNV. Sự ngăn nắp tại từng vị trí làm việc giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao tính sẵn sàng, giảm thiểu sai sót trong công việc, phát huy sự sáng tạo; giảm thiểu sự xuống cấp của các công cụ, máy móc phục vụ cho công việc cũng như hạ tầng của văn phòng làm việc…

Máy thí nghiệm sắp xếp ngăn nắp, trực quan

Dụng cụ sắp xếp ngăn nắp, trực quan

Tủ quản lý tài liệu dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy

Kể từ khi triển khai áp dụng chương trình thực hành tốt 5S đến nay, năng suất làm việc tại các đơn vị đã được cải thiện rõ rệt, ý thức về giữ gìn vệ sinh lao động, môi trường làm việc của từng CBCNV được nâng cao. 5S hình thành tính kỷ luật lao động, góp phần đảm bảo an toàn tạo nơi làm việc, giảm thiểu những sự cố. Không những thế, văn hóa TMP “Hợp tác – Chia sẻ” đồng thời được phát huy, tạo môi trường làm việc cởi mở, đoàn kết, các đơn vị  học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau cũng là một thế mạnh giúp cho hoạt động Kaizen – 5S phát triển đồng đồng bộ./.

 

  • 01/07/2024 03:58
  • TMP