Công ty Nhiệt điện Cần Thơ hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2023

Hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đồng thời luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Công ty luôn triển khai thực hiện đúng theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 30/06/2016 về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động”; Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”. Đồng thời, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về ATVSLĐ-PCCN như huấn luyện quy trình An toàn điện, quy trình thủy - cơ - nhiệt - hóa, kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ… để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn và bệnh nghề nghiệp.


Nhiệt điện Cần Thơ đã treo băng rôn tuyên truyền, chạy bảng led điện tử và cập nhật banner trên Website nội bộ chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” từ ngày 01/5- 31/5; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV khối trực tiếp; Tổ chức phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tại nạn lao động và tai nạn giao thông trong toàn EVN hằng quý theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2, nhằm đảm bảo an toàn và không để xảy ra tai nạn tương tự cho Người lao động.
 
Tuyên truyền trên Website Công ty

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, Công ty đã lập Kế hoạch tổ chức diễn tập Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại 02 Nhà máy và Khu Quản lý vận hành và sửa chữa; Vào tháng 06/2023 tổ chức diễn tập Ứng phó sự số tràn dầu tại Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ, kết hợp diễn tập An ninh cảng biển và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy Nhiệt điện  Ô Môn I.

Công ty đã kiện toàn đội ngũ làm công tác An toàn vệ sinh viên, có chế độ khuyến khích, động viên để phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng này. Rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Kiểm tra các thiết bị, phương tiện PCCC định kỳ và trước các kỳ nghỉ lễ kéo dài…

 
Kiểm tra các thiết bị PCCC trước kì nghỉ lễ 30/4-1/5

Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” đến đoàn viên và người lao động. Tổ chức trồng cây xanh vào dịp “Tết trồng cây” hằng năm. CBCNV cũng luôn có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc.

Với mục tiêu đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện cho người lao động, Công ty luôn tăng cường các biện phát đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc, góp phần giúp CBCNV yên tâm khi công tác, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy.

 
Khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I luôn xanh- sạch -đẹp, đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường.
 
Bài viết: Kiều Anh

  • 22/05/2023 02:12
  • Nguồn EVN.GENCO2