Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) diễn ra sáng 18/4 tại Hà Nội. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Chính – Phó Vụ trưởng Vụ VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như: Lấy ý kiến về kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với người đứng đầu đơn vị do Tổng giám đốc EVN bổ nhiệm; phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về một số tờ trình về công tác cán bộ theo thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

  • 19/04/2023 08:34
  • Nguồn EVN