Đảng ủy EVNNPT đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị diễn ra ngày 21/4, tại Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT cho biết: Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và toàn bộ hệ thống chính trị của EVNNPT đã bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng ủy cấp trên; đề ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược, toàn diện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, Đảng bộ EVNNPT cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng; việc phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin, tuyên truyền bám sát định hướng, nội dung đổi mới, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc; công tác cở sở đảng, đảng viên tiếp tục được đẩy mạnh. Hằng năm các tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân các năm 2020, 2021, 2022 đều đạt trên 17,5% trên tổng số tổ chức cơ sở đảng, đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đều đạt trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 17,5% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tổng công ty từng bước được nâng cao; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tại tất cả các cấp đều tăng, khắc phục được tồn tại hạn chế của những năm trước. Hàng năm, Đảng ủy tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời ban hành cũng như tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tích cực quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, mức tăng trưởng sản lượng điện truyền tải hằng năm đều xấp xỉ đạt kế hoạch được giao. Suất sự cố hằng năm đều đạt và tốt hơn chỉ tiêu suất sự cố EVN giao. Số sự cố chủ quan đã giảm.

Công tác đầu tư xây dựng mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành đúng tiến độ như: các đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi – Pleiku 2, Tây Hà Nội - Thường Tín, Long Thành rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, Vân Phong - Vĩnh Tân; TBA 500kV Vân Phong,...

EVNNPT cơ bản huy động đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2020 - 2025; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp, quan hệ quốc tế, thông tin truyền thông... được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt.

Hệ thống lưới điện truyền tải đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cơ bản đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Hoàn thành chuyển đổi các TBA 220kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực đảm bảo kế hoạch EVN giao, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hiện nay, EVNNPT đang quản lý và vận hành trên 30.000km đường dây và trên 185 TBA với tổng dung lượng trên 122.000MVA. Hệ thống truyền tải điện quốc gia với công nghệ ngày càng hiện đại đã vươn tới 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đã kết nối xuyên quốc gia với lưới truyền tải điện của một số nước trong khu vực.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu đáp từ và kết luận hội nghị

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III đã đề ra, đồng chí Nguyễn Đức Cường đề nghị Đảng ủy EVNNPT tiếp tục nâng cao hơn nữa trình độ, nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII).

Xây dựng cấp ủy vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Kết hợp giữa phòng ngừa, chủ động phát hiện với xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT cần tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống lưới điện 500kV Bắc - Nam. Ngăn chặn tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố, cháy nổ. Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện như vệ sinh hotline, định vị sự cố, giám sát trực tuyến thiết bị chính, flycam và phân tích hình ảnh bằng AI, giám sát cảnh báo sét,... để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đảm bảo tính đồng bộ các công trình lưới điện truyền tải với các công trình nguồn điện và lưới điện phân phối. Tăng cường đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lực lượng quản lý kỹ thuật - vận hành... qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của đơn vị nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT đã đề ra. Xây dựng Đảng bộ EVNNPT ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy EVNNPT, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN. Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng khẳng định, sau hội nghị này, lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị sẽ quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và toàn thể CBCNV trong tổng công ty, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian tới, đồng thời đề ra các quyết sách đúng đắn nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

  • 21/04/2023 08:36
  • Nguồn EVN