MSC nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005

Ngày 06/01/2015, Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, đã ban hành quyết định số 059-2015/QĐ-VPCNCL, công nhận Đội thí nghiệm thuộc Trung tâm dịch vụ và sữa chữa cơ điện (MSC) / Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Mơ, đạt chuẩn thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS).

Chứng chỉ công nhận được mang mã số VILAS 789, với 25 phép thử nghiệm Điện - Điện tử, phục vụ hầu hết các phép thử nghiệm của tất cả các thiết bị điện trong nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phân phối điện...

Với lực lượng kĩ thuật tinh nhuệ, giàu nhiệt huyết, hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác thí nghiệm điện, được trang bị nhiều thiết bị thử nghiệm hiện đại đảm bảo tính chính xác các kết quả thử nghiệm - hiệu chuẩn... Công cụ quản lý VILAS, đã góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thí nghiệm; đảm bảo tính kịp thời và giảm chi phí cho đơn vị sử dụng dịch vụ, tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế.

Quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005, lực lượng MSC tinh nhuệ có thêm sức mạnh trên cung đường làm chủ công nghệ với dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và các đơn vị có nhu cầu  duy tu, bảo dưỡng nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phân phối điện.

MSC luôn phấn đấu trở thành đơn vị cung ứng các dịch vụ kĩ thuật điện hàng đầu trong khu vực Miền Đông - Nam bộ, luôn đảm bảo các lợi ích thiết thực cho các đơn vị sử dụng dịch vụ, sẵn sàng nội lực trên con đường hội nhập quốc tế trong tương lai./.

 

 

  • 10/03/2015 09:22
  • Liêm Hòa