Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa Cơ Điện -MSC

GIỚI THIỆU

Trung Tâm Dịch vụ và Sửa chữa cơ điện (tên viết tắt: MSC) là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ được thành lập theo Quyêt định số: 57/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 30/09/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ.
Địa chỉ: Phường Thác Mơ – TX Phước Long – Tỉnh Bình Phước - Việt Nam.
Tel: (84) 651-2216475, Fax: (84) 651-3778108
Email:hanhdn@tmhpp.com.vn
           
Giám Đốc : Ông Đào Nguyên Hạnh
ĐTDĐ: 0983.506.788
Email: hanhdn@tmhpp.com.vn

  • 17/09/2013 07:40
  • MSC