Lễ ra mắt Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa Cơ Điện

Hòa cùng không khí hân hoan của Toàn thể CBCNV trong ngày kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Điên (21/12/1954 – 21/12/2010), cùng hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XI, vào lúc 9 giờ ngày 21/12/2010, tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ,  đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa Cơ Điện.

Chủ tịch HĐQT trao quyết định thành lập TTDV&SC Cơ Điện

Đến dự lễ có Lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Đại diện: Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, Thị ủy thị xã Phước Long, Huyện ủy Bù đăng;  Đại diện Lãnh đạo: Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn, Công ty cổ phần Thủy điện Srok’Phú Miêng, Công ty cổ phần Thủy điện Đak’Rth, Công ty Thép Miền Nam, Công ty cổ phần Xi măng Fico, Công ty TNHH N&S , khách hàng lâu năm của Công ty, cùng toàn thể CBCNV Công ty và Trung tâm.

  • 30/09/2011 08:36
  • Vy liêm Hòa