Xử lý sự cố Nhà máy thủy điện Đắk' U

  • 14/04/2015

Ngày 09/04/015, Trung tâm dịch vụ & sữa chữa cơ điện (MSC) đã hoàn thành công tác xử lý sự cố chạm đất roto cho Nhà máy thủy điện Đắk' U

Chi tiết...


Hợp đồng đại tu Thủy điện Đak’Glun

  • 16/03/2015

Trong nhiều năm qua, Trung tâm dịch vụ sữa chữa cơ điện (MSC) đã thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho  Công ty cổ phần thủy điện Đak’Glun.

Chi tiết...


MSC nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005

  • 10/03/2015

Ngày 06/01/2015, Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, đã ban hành quyết định số 059-2015/QĐ-VPCNCL, công nhận Đội thí nghiệm thuộc Trung tâm dịch vụ và sữa chữa cơ điện (MSC) / Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Mơ, đạt chuẩn thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS).

Chi tiết...
Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa Cơ Điện -MSC

  • 17/09/2013

Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa cơ điện được chính thức thành lập từ tháng 9/2010, nòng cốt của TTDV&SCCĐ hiện nay là đội ngũ CBCNV của các Phân xưởng sửa chữa thuộc Công ty Cổ phần thủy điên Thác Mơ

Chi tiết...


Lễ ra mắt Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa Cơ Điện

  • 30/09/2011

Hòa cùng không khí hân hoan của Toàn thể CBCNV trong ngày kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Điên (21/12/1954 – 21/12/2010), cùng hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XI, vào lúc 9 giờ ngày 21/12/2010, tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ,  đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa Cơ Điện.

Chi tiết...