Tuổi trẻ Thủy điện Đại Ninh đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và phát triển

Đó là chủ đề của Đại hội Đoàn cơ sở khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - một sự kiện chính trị, ngày hội lớn của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Đại Ninh được tổ chức ngày 29/3/2022 vừa qua.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Phạm Tuấn Phương - Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Trọng. Về phía Công ty có ông Võ Tăng Lý - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc, ông Nguyễn Chín – Phó chủ tịch Công đoàn, Phó Quản đốc Phân xưởng sửa chữa và 45 đoàn viên thanh niên về tham dự đại hội.

Ông Võ Tăng Lý - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn cơ sở cũng như kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đoàn cơ sở khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát huy thành tích đã đạt được nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn cơ sở Công ty Thủy điện Đại Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và Công ty, phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc; chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần…

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã bầu 09 đoàn viên vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở Công ty, khóa IV, bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại Đại hội, bầu Ban thường vụ, chức danh Phó Bí thư. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong (Phó Bí thư khoá III) đã trúng cử chức danh Bí thư, đồng chí Chúc Thành Hiếu (Ủy viên Ban thường vụ khóa III) trúng cử chức danh Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Lãnh đạo Công ty và Đoàn cấp trên trao giấy chứng nhận và hoa cho ĐV trưởng thành đoàn

 

 


  •  Lê Văn Cường

  • 06/04/2022 03:09
  • Nguồn EVN.GENCO1