Đoán thanh niên trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Ngày 05/4/2017, Các đoàn viên Thanh niên Sở Thanh tra tỉnh Bình Phước đã đến tham quan Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMHPC) vả trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động đoàn. Giao lưu văn hoá, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Chi đoàn nhằm tăng tình đoàn kết, tạo không khí vui vẻ, tăng cường sức khoẻ, sức trẻ của đoàn viên thanh niên của các đơn vị trên địa bàn.

Đoàn viên Thanh niên tham quan phỏng điều khiển trung tâm

Đoàn viên thanh niên là đội ngũ lao động chủ chốt của Công ty, phát huy tối đa sức trẻ, tình nguyện tham gia vào các hoạt động chuyên môn, các hoạt động phong trào góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị đảm bảo công tác kỹ thuật được vận hành xuyên suốt trong sản xuất điện. Chính vì vậy Chi bộ Đảng Công ty rất quan tâm đến hoạt động của đoàn, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ hoạt động, lao động và cống hiến đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cả vật chất lẫn tinh thần để các Chi đoàn thường xuyên tổ chức  giao lưu văn hoá, văn nghệ và thể thao cũng như giao lưu học tập, tổ chức hội thảo về công tác chuyên môn với các đơn vị quản lý hành chính trên điạ bàn đem lại nhiều điều bổ ích cho các đoàn viên tham dự./.

  • 12/04/2017 08:15
  • Liêm Hòa