Thủy điện An Khê - Ka Nak: Đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Năm 2022 là một năm để lại dấu ấn đặc biệt với Công ty Thủy điện An Khê -Ka Nak (AKKN), trong đó sản lượng điện đạt mốc cao nhất kể từ khi vận hành. Trên đà thắng lợi đó, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD trong Quý I/2023, tập thể Lãnh đạo, CBCNV đã và đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2023.

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đẩy mạnh chuyển đổi số

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Thủy điện An Khê – Ka Nak xem chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu. Giai đoạn mới 2023-2025, Công ty tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đề án đã được phê duyệt, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, kỹ thuật số vào sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, gia tăng hiệu quả mọi hoạt động, hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Thực hiện chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

AKKN đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực triển khai các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực. Tối ưu hóa trong công tác tài chính, chiết giảm chi phí trong đấu thầu, thực hiện việc mua sắm các vật tư thiết bị cần thiết, đúng mục đích, phục vụ hiệu quả cho công tác sản xuất. Đồng thời, Đơn vị cũng đã bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBCNV, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giám đốc Công ty  - ông Đặng Văn Tuần cho biết: “CBCNV, người lao động Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã và đang quyết tâm cao, đẩy mạnh thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh, chú trọng đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát độ tin cậy, độ khả dụng của các tổ máy, đảm bảo vận hành các nhà máy đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; đặc biệt quan tâm tới mực nước hồ, điều tiết nguồn nước hợp lý, phấn đấu đạt hoặc vượt sản lượng điện EVNGENCO2 giao là 701,27 triệu kWh”.

 
Thủy điện An Khê – Ka Nak đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động

Vận hành hiệu quả công tác thị trường điện

Thủy điện An Khê – Ka Nak thường xuyên theo dõi, quản lý và tập trung vận hành hiệu quả hai Nhà máy Thủy điện nhằm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động công suất và đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0). Đồng thời, Công ty thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình thủy văn, lượng nước về hồ, theo dõi biểu đồ trên hệ thống và bám sát diễn biến thị trường điện, tận dụng các cơ hội, có chiến lược chào giá phù hợp vào giờ cao điểm.

Công tác sửa chữa

Trong công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, ngay từ đầu năm AKKN đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành lập các phương án kỹ thuật và chuẩn bị sẵn sàng các vật tư thiết bị, nhân sự, triển khai hiệu quả, đáp ứng tiến độ được giao. Thường xuyên kiểm tra theo dõi tốt các hệ thống thiết bị, kịp thời phát hiện ngăn ngừa sự cố, đảm bảo công tác vận hành an toàn, liên tục, tin cậy.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục chú trọng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức chương trình “Ánh sáng học đường”, “Cắp sách đến trường cùng học sinh nghèo”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”…

Năm 2023 là một năm đầy biến động và khó khăn khi diễn biến thời tiết giao thời giữa hiện tượng La Nina và El Nino gây mưa ít, nắng nóng kéo dài. Đó là thách thức không nhỏ đối với Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm, với nhiều sáng kiến, giải pháp được đưa ra trên các mặt công tác, tin rằng Thủy điện An Khê – Ka Nak sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

 
Linh Vân - Thu Hà, Ảnh: Thu Hoài, Thu Hà

  • 21/04/2023 08:03
  • Nguồn EVN.GENCO2