EVNGENCO2 làm việc với CSGI- HK về Thủy điện tích năng tại Trung quốc

Từ ngày 18/3 đến 23/3/2023, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã đến làm việc với Công ty TNHH Quốc tế Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSGI-HK) tại Trung Quốc về các nội dung liên quan đến hợp tác đầu tư, phát triển Thủy điện tích năng tại Việt Nam.

Chuyến công tác do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 làm trưởng đoàn, cùng đi có các ông trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban chức năng và Đơn vị thành viên EVNGENCO2. Về phía CSGI-HK, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Zhan Xiaohui- Chủ tịch, ông Hu Feixiong - Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các bộ phận của CSGI- HK.

Trong chiến lược vươn lên của mình, Tổng công Phát điện 2 xác định tập trung vào bốn trọng tâm là: Hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế và công ty đại chúng; Áp dụng triệt để chuyển đổi số và những thành tựu khoa học công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh; Chuyển đổi xanh; Xây dựng EVNGENCO2 là một đơn vị thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Trong đó, chuyển đổi xanh là đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường như điện gió, điện mặt trời, thủy điện tích năng...  Đặc biệt, Thủy điện tích năng là loại hình được EVNGENCO2 quan tâm để phát triển Tổng công ty bền vững và góp phần giảm phát thải theo mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050 như cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.  
 
EVNGENCO2 và CSGI-HK tổ chức họp lãnh đạo cấp cao giữa hai bên

Sau các buổi gặp mặt, trao đổi tại Việt Nam, EVNGENCO2 đã tổ chức chuyến công tác, làm việc trực tiếp với CSGI-HK tại Trung Quốc từ ngày 18/3/2023 đến 23/3/2023. Trong các ngày làm việc, cả hai đơn vị đã có các buổi hội thảo chuyên sâu về kinh nghiệm quản lý vận hành nhà máy Thủy điện tích năng; Kinh nghiệm quản lý đầu tư dự án Thủy điện tích năng; Kinh nghiệm về cơ chế mà CSGI đang áp dụng cho việc thực hiện đầu tư thủy điện tích năng tại Trung Quốc… Từ đó xem xét, nghiên cứu ứng dụng vào các dự án Thủy điện trong tương lai của EVNGENCO2.
 
EVNGENCO2 và CSGI-Hk tổ chức họp Nhóm công tác để trao đổi các nội dung về Thủy điện tích năng

Đặc biệt trong chuyến làm việc này, Tổng công ty Phát điện 2 và Công ty TNHH Quốc tế Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đã tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ để tiếp tục trao đổi và hợp tác nghiên cứu, đầu tư Thủy điện tích năng tại các Nhà máy thủy điện của EVNGENCO2 tại Việt nam.
 
EVNGENCO2 và CSGI-HK ký kết Biên bản ghi nhớ vào về hợp tác nghiên cứu đầu tư Thủy điện tích năng

Sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ, EVNGENCO2 đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại hai Nhà máy Thủy điện tích năng Thẩm Quyến (1.200MW) và Hải Nam (600MW).
 
EVNGECO2 đến khảo sát thực tế các Nhà máy Thủy điện tích năng

Trước đó vào tháng 11/2022, CSGI- HK cũng đã có chuyến khảo sát, nghiên cứu thực tế tại 3 nhà máy thủy điện Trung Sơn, Quảng Trị và A Vương của EVNGENCO2. CSGI-HK nhận định đây là những Thủy điện có tiềm năng tốt về Thủy điện tích năng.
Ngọc Mai, Ảnh Thanh Hùng

  • 24/03/2023 10:01
  • Nguồn EVN.GENCO2