Thủy điện A Vương tăng cường chuyển đổi số trong công tác kế hoạch vật tư

Tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC), Lãnh đạo Công ty và các đơn vị chuyên môn luôn hết sức quan tâm và chú trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số do cấp trên đề ra. Trong đó, công tác chuyển đổi số tại Phòng Kế hoạch và Vật tư đang diễn ra hết sức khẩn trương và đồng bộ trên cơ sở ứng dụng triệt để các phần mềm phục vụ công việc.

Giao diện đánh giá Nhà thầu trên phần mềm IMIS

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, 100% các gói thầu đều được tổ chức đấu thầu qua mạng và thực hiện đánh giá chất lượng nhà thầu một cách nghiêm túc trên phần mềm IMIS do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng và phát triển.

Phần mềm kiểm kê vật tư trên mobile tích hợp ERP cho phép Thủ kho tiến hành thao tác kiểm kê, quản lý tài sản trên hệ thống một cách nhanh chóng thông qua việc quét mã vạch QR bằng camera điện thoại hoặc thiết bị đọc mã vạch.

 
Hình ảnh Kiểm kê bằng phần mềm quản lý mã vạch tại kho vật tư Nhà máy Thủy điện A Vương

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã và đang áp dụng các phần mềm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công việc hằng ngày tại Phòng Kế hoạch - Vật tư, đơn cử như phần mềm văn phòng số D-Office, phần mềm quản lý vật tư ERP, phần mềm quản lý nhân sự HRMS, phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng IMIS, hệ thống các báo cáo sản xuất tự động được thiết lập từ cơ sở dữ liệu, hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ các cuộc họp trực tuyến…

Ngoài ra, AVC còn tự nghiên cứu và phát triển các phần mềm phục vụ công tác quản trị như: phần mềm báo cáo, phần mềm quản lý thiết bị, phần mềm dịch vụ kỹ thuật, phần mềm kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm này đã phát huy hiệu quả và hỗ trợ đắc lực cho cán bộ công nhân viên AVC trong công tác quản lý, theo dõi, điều hành công việc.

 
Giao diện phần mềm KHSXKD do AVC tự phát triển

Cho đến nay, công tác quản trị điều hành của Công ty nói chung cũng như Phòng Kế hoạch - Vật tư nói riêng đã được quản lý hiệu quả. Các phần mềm đã hỗ trợ đắc lực cho công việc hằng ngày nhờ tính tiện dụng và sẵn sàng của hệ thống dữ liệu, người dùng có thể truy cập và thao tác ở bất cứ nơi nào có kết nối mạng internet để giải quyết, xử lý công việc, từ việc soạn thảo văn bản, xử lý số liệu, báo cáo đến ký số, phê duyệt văn bản, không còn phải lệ thuộc vào thời gian, khoảng cách, điều kiện địa lý …
 
Phương Thảo – Phòng KHVT

  • 17/06/2024 02:00
  • Nguồn EVNGENCO2