TMP huấn luyện an toàn phục vụ công tác bảo dưỡng H1

Trước kỳ sửa chữa bảo dưỡng (SCBD) tổ máy H1, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức “Huấn luyện an toàn trong công tác bảo dưỡng H1 năm 2024” cho 75 CBCNV tham gia công tác sửa chữa.

Buổi “Huấn luyện an toàn trong công tác bảo dưỡng H1 năm 2024” kết nối online với Lãnh đạo Công ty ở văn phòng TP.HCM

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Đội trưởng Đội Cơ khí, đóng góp ý kiến an toàn trong kỳ SCBD tổ máy H1

Công tác SCBD tổ máy H1 dự kiến bắt đầu từ ngày 02 đến ngày 31/1/2024, phần điện và phần cơ khí cần thực hiện thực hiện 196 hạng mục công việc, quá trình thực hiện cần tuân thủ theo quy trình - quy phạm, nhằm đảm bảo tổ máy H1 sẵn sàng vận hành phát điện, phục vụ nhu cầu phụ tải của lưới điện Quốc gia.

Trong khóa huấn luyện, CBCNV tham gia công tác sửa chữa được cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Các nội dung chính gồm: Công tác án động tổ máy H1 và Quy trình thực hiện phiếu thao tác; Công tác mở máy, nhận diện hiện trạng và kiểm soát tiến độ trong đợt SCBD H1; Biện pháp an toàn trước khi thực hiện công việc; Biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị; Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao; Biện pháp an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế; Quy trình thực hiện phiếu công tác; Quy trình an toàn điện hiện hành; Phương pháp sơ cứu người bị nạn và thảo luận, giải đáp các vướng mắc của đơn vị trực tiếp thực hiện công tác SCBD./.

  • 04/01/2024 07:44
  • TMP