TMP tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ngày 22/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội do ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) TMP, ông Nguyễn Văn Non - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT đồng chủ trì.

Quang  cảnh Đại hội

Đến tham dự Đại hội, đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) có ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT và bà Lê Nguyễn Khánh Linh - Trưởng Ban kiểm soát; về phía TMP có các trưởng phó đơn vị trong Công ty. Ngoài  ra còn có sự tham dự của Cổ đông và Đại diện cổ đông sở hữu 66.301.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ  94,72% trên tổng số 70.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của TMP.

Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT phát biểu chỉ đạo

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Cổ đông lớn đóng góp ý kiến

BTC tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Lê Hoàng

BTC tặng hoa chúc mừng ông Phạm Minh Trí

Qua quá trình làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc nhập quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối đối với ông Nguyễn Lê Hoàng, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Minh Trí, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Ông Phạm Minh Trí,  sinh ngày 29/11/1975; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện -Điện tử, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2.

Sau Đại hội, HĐQT Công ty gồm 5 thành viên: Ông Huỳnh Văn khánh - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Văn Non - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Phạm Minh Trí - Thành viên HĐQT; ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT và ông Lê Tuấn Hải - Thành viên độc lập HĐQT./.

 

 

  • 23/12/2023 07:31
  • TMP