Sinh nhật tháng 3 - TMHPC

Lúc 19 giờ ngày 15/03/2017, Công ty cồ phần thủy điện Thác Mơ đã tổ chức sinh nhật cho 15 CB.CNV có ngày sinh trong tháng 3.

Đến dự sinh nhật có CT.HĐQT/Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Phú, P.Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn, P.Tổng Giám đốc Đinh Văn Sơn, CT.Công Đoàn Trần Ngọc Tân,  các trưởng, phó đơn vị, phòng ban,  toàn thể CBCNV có ngày sinh trong tháng 3 cùng với gia đình thân yêu của mình.

Ảnh kỷ niệm ngày sinh nhật TMHPC tháng 3

Anh Sỹ Thưởng & chị Hằng

Gia đình anh Hổng Tĩnh

Gia đình chị Ngọc Chi

Gia đình anh Nguyễn Mạnh

Gia đình chị Thùy Linh

Gia đình anh Sỹ Quyến

Gia đình anh Văn Hanh

Anh Văn Phếch, anh Văn Thu & anh Trương Thạnh

Anh văn Thành, anh Duy Dũng và anh Quang Trung

CT.HĐQT/T.Giám đốc Nguyễn Thanh Phú trao quà cho vé bốc thăm trúng thưởng của Ngọc Bích

Đơn ca Duy Dũng và đệm nhạc Văn Thành

Chúc mừng sinh nhật TMHPC – tháng 3

Song ca nữ Ngọc Bích –Ngọc Chi

 

 

  • 25/03/2017 08:18
  • Liêm Hòa - Ngọc Bích