Sinh nhật tháng 2 - TMHPC

Lúc 19 giờ ngày 21/02/2017, Công ty cồ phần thủy điện Thác Mơ đã tổ chức sinh nhật cho 12 CB.CNV có ngày sinh trong tháng 2.

Đến dự sinh nhật có CT.HĐQT/Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Phú, P.Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn, P.Tổng Giám đốc Đinh Văn Sơn, CT.Công Đoàn Trần Ngọc Tân,  các trưởng, phó đơn vị, phòng ban,  toàn thể CBCNV có ngày sinh trong tháng 2 cùng với gia đình thân yêu của mình.

Ảnh kỷ niệm ngày sinh nhật TMHPC tháng 2

Sắc màu Sinh nhật TMHPC – tháng 2

P.Tồng Giám đốc Lê Minh Tuấn, CT.Công đoàn Trần Ngọc Tân tặng hoa chúc mừng sinh nhật TMHPC – tháng 2

Gia đình anh Đình Thuần

Gia đình anh Hoài Nhàn

Gia đình anh Lê Cường

Gia đình anh Minh Thâu

Gia đình anh Văn Trai

Anh Văn Thắng, anh Văn Năm, anh Minh Hùng & anh Vũ Linh

 

 

 

 

  • 27/02/2017 10:31
  • Liem Hòa - Mỹ Phúc