Sinh nhật tháng 10

Ngày 12/10/2015, tại Hội trường Công ty, Lãnh đạo, BCH.Công đoàn và các thành viên trong gia đình đến dự và chúc mừng sinh nhật cho 22 CB.CNV có ngày sinh trong tháng 10

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động được lãnh đạo TMHPC quan tâm đúng mức, tổ chức chức sinh nhật hàng tháng được tổ chức va duy trì trong nhiều năm qua.

Tổ chức sinh nhật hàng tháng là một việc làm thiết thực, góp phần thực hiện nếp sống văn minh và gây dựng phong trào xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

CB.CNV cùng gia đình trong tiệc sinh nhật Tháng 10

Gia đình anh Phạm Công Bộ

Gia đình anh Tô Nguyễn Văn Ân

Gia đình anh Phạm Văn Sinh

Gia đình anh Lê Ái Tưởng

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Thụy

Gia đình anh Võ Đoan Duy

Gia đình anh Nguyễn Thanh Long

Anh Hồ Thành Công và anh Hà Vũ Đức Điền

Gia đình anh Nguyễn Tam Huynh

Anh Huỳnh Văn Khánh và anh Nguyễn Công Thắng

Gia đình chị Trần Thị Thúy

Anh Trần Văn Hà và anh Hà Quang

Lãnh đạo Công ty và BCH.Công đoàn đến chúc mừng sinh nhật TMHPC tháng 10

  • 13/10/2015 07:45
  • Liêm Hòa