Sinh nhật TMHPC tháng 12

Ngày 07 /12/2015, Công ty tổ chức sinh nhật cho 4 CB.CNV có ngày sinh trong tháng 12, BTC sinh nhật đầu tư thời gian xây dựng kịch bản, lựa chọn trò chơi tập thể phù hợp, nhằm tạo không gian sinh nhật vui và ấm áp

Đến dự tiệc sinh nhật có CT.HĐQT / Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Phú,  Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Trần Ngọc Tân, BCH Công đoàn, Trưởng các đơn vị cùng các thành viên trong trong gia đình của  CB-CNV.

Sinh nhật TMHPC đã là nét văn hóa của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, đã tạo được chất keo gắn kết người lao động với Công ty, đồng thời cũng là sân chơi mang nét văn hóa đặc trưng của Công ty.

Kỷ niện sinh nhật TMHPC tháng 12/2015

Anh Nguyễn Văn Chí Công & Hai bố con anh Trần Mỹ Khá

Gia đình anh Bùi Thanh Hải

Gia đình anh Phạm Tùng Khánh

Không gian Sinh nhật TMHPC vui tươi ấm áp

  • 11/12/2015 08:11
  • Liêm Hòa