PPC tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động trong vận hành sản xuất, đặc biệt là cao điểm các tháng mùa khô và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức nhiều hoạt động để tăng cường độ tin cậy của thiết bị, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật vận hành, bồi huấn nghiệp vụ, diễn tập sự cố … cho người lao động.

Kíp vận hành kiểm tra quân số, an toàn bảo hộ lao động đầu ca trực

Do đặc thù người lao động phải làm việc với yếu tố nguy hiểm, độc hại như tiếp xúc với điện điện áp cao, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vì vậy, công tác đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ luôn được PPC đặt lên hàng đầu. Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2 và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại triển khai nghiêm túc với kế hoạch, nội dung cụ thể.
 
Công ty tổ chức diễn tập chữa cháy cho người lao động

Với chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong chuỗi cung ứng”, từ đầu tháng 3 đến nay, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động cụ thể như: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức tự giác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; Kiểm tra, củng cố độ tin cậy của thiết bị; kịp thời phát hiện, sửa chữa, khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong khu vực làm việc; Tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị nhằm phát hiện kịp thời các lỗi vi phạm để có phương án ngăn ngừa, khắc phục, xử lý, không để xảy ra sự cố; Tổ chức diễn tập sự cố rã lưới đối với hai dây chuyền; Tổ chức tập huấn, diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho 450 người lao động tại các đơn vị.
 
Phân xưởng Vận hành 1 tổ chức diễn tập sự cố rã lưới Dây chuyền 1

Bên cạnh đó, lãnh đạo chuyên môn phối hợp với Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong toàn thể CBCNV không chỉ trong tháng 5 mà xuyên suốt cả năm; tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định, quy trình, kỷ luật lao động; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên và người làm công tác ATVSLĐ; thúc đẩy phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
 
Tập huấn cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên và người làm công tác ATVSLĐ của Công ty

Cũng trong tháng Công nhân, Công đoàn Công ty đã bình xét, khen thưởng cho An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu, Người lao động ngành Điện tiêu biểu và thăm hỏi người lao động bị tai nạn lao động.

Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tập thể CBCNV Công ty luôn nỗ lực từng giờ, từng ngày trong công tác vận hành sản xuất đảm bảo ATVSLĐ để cung cấp điện năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh trong cao điểm những tháng mùa khô và cả năm 2024./.

Trịnh Thu Thúy - PPC

  • 20/05/2024 08:46
  • Nguồn EVN.GENCO2