Nhiệt điện Hải Phòng: Hành trình 2 năm thực hiện chuyển đổi số

Để bắt nhịp với xu hướng của thời đại, đồng thời thực hiện mục tiêu chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022”, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) được EVNGENCO2 giao nhiệm vụ là một trong hai đơn vị thực hiện thí điểm công tác chuyển đổi số, từ đó triển khai đến các đơn vị khác trong Tổng Công ty.

Xác định quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách nên toàn thể Cán bộ Lãnh đạo và người lao động HND đã và đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ này:


Thay đổi tư duy, nhận thức và tầm nhìn của người lãnh đạo

Hiểu rõ nhận thức, tư duy và tầm nhìn của người đứng đầu doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số. Loại bỏ hoàn toàn cách làm cũ, thoát khỏi vùng an toàn, hay nói đúng hơn là cần một sự đột phá để đón nhận một phương thức làm việc hoàn toàn mới. Điều này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Do đó, rất nhiều khóa đào tạo về tư duy, nhận thức về chuyển đổi số được tổ chức nhằm giúp lãnh đạo các đơn vị hiểu rõ về số hóa, chuyển đổi số, làm gương cho nhân viên, là người tiên phong trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp một cách nhanh chóng.

 
1
Môi trường số, công nghệ số (ảnh sưu tầm)

Các cuộc Hội thảo về chuyển đổi số được tổ chức đã mở ra cánh cửa tri thức cho các cán bộ lãnh đạo và chuyên viên, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác chuyển đổi số. Với mục tiêu là thay đổi nhận thức về chuyển đổi số từ trên xuống dưới, từ cán bộ đến chuyên viên, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã phổ biến, yêu cầu CBCNV tham gia các khóa học học trực tuyến qua zoom và trên phần mềm Elearning như: Chiến lược doanh nghiệp số, Chiến lược và triển khai chuyển đổi số, Cẩm nang chuyển đổi số của Bộ TTTT; Sổ tay chuyển đổi số của EVN, chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam…Đồng thời tham dự đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số cho toàn thể CBCNV trong Tổng Công ty.

Chuyển đổi số là một chiến lược dài hạn

Xác định quá trình chuyển đổi số cần khoảng thời gian tối thiểu từ 2 đến 5 năm mới có thể mang lại hiệu quả, cần có một sự đầu tư cả về trí lực, nhân lực và tài lực. Theo đó, Công ty đã chuẩn bị kỹ tâm lý, tài chính vững vàng, từng bước nỗ lực để đi đến thành công. Đối với HND, yếu tố quan trọng để thành công trong quá trình chuyển đổi số, đó chính là nguồn nhân lực. Khả năng tiếp cận, áp dụng linh hoạt với những công nghệ mới, phương thức vận hành mới, đòi hỏi nhân viên phải liên tục trau dồi kiến thức và kỹ năng mới.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị về nguồn tài chính cũng là yếu tố quyết định cho sự thành công. Ngay từ khi bắt đầu, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chiến lược, dự toán chi phí cho từng giai đoạn.

 
2
HND từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật, quản trị văn phòng

Kết quả đạt được sau hơn 2 năm thực hiện

Tại phiên họp thứ 8, ngày 01/3/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban chỉ đạo của HND đánh giá cao những kết quả mà Công ty đã đạt được trong quá trình triển khai công tác chuyển đổi số.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra trong năm 2022, cụ thể như sau:  
  • Hoàn thành 8/10 chủ đề do Công ty tự thực hiện và hoàn thành 5/7 chủ đề chuyển đổi số do EVN/GENCO2 giao, các chủ đề còn lại đang chờ thủ tục và hướng dẫn để triển khai các bước tiếp theo.
  • Chương trình đề tài CNCN 4.0 đã hoàn thành 3/7 đề tài, hiện đang triển khai nhân rộng các đề tài còn lại.
  • Về một số nhiệm vụ trong giai đoạn 2023 - 2025, Ban Chỉ đạo đề nghị Tổ công tác đẩy nhanh thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể như sau:
+ Với các nhiệm vụ chuyển đổi số do EVN/EVNGENCO2 giao như: Hệ thống giám sát và chuẩn đoán từ xa (RMS), Chương trình số hóa phiếu công tác; 15 chủ đề được giao trong 3 lĩnh vực ĐTXD, SXKD, Quản trị nội bộ giai đoạn 2023-2025. Công ty cần bám sát các nội dung, yêu cầu và tiến độ của EVN/GENCO2 để tổ chức thực hiện theo quy định.

+ Với các chủ đề do Công ty triển khai thực hiện: Công ty đã số hóa được 15 quy trình. Các quy trình đã được đào tạo đầy đủ. Giao cho các đơn vị áp dụng đầy đủ, đồng bộ.

 
CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sẽ tiếp tục quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công nhiệm vụ Chuyển đổi số nhằm hướng tới mục tiêu chung của EVN/EVNGENCO2 trở thành Doanh nghiệp số vào năm 2025.
Lan Phương - HND

  • 22/05/2023 02:28
  • Nguồn EVN.GENCO2