“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

17 CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tham gia chương trình hiến máu tình nguyện đợt I năm 2024 do UBND thị xã Phước Long tổ chức.

Ngày 29/01/2024, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa –Thông tin thị xã Phước Long, CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) hiến 17 đơn vị máu, góp cùng CBCNV các cơ quan ban nghành, các em học sinh trung học phổ thông và người dân trên đại phương, hoàn thành 660 đơn vị máu hiến tình nguyện trong đợt thứ nhất năm 2024.

CBCNV Thủy điện Thác Mơ tham gia hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện là việc làm nhân đạo rất ý nghĩa, TMP luôn mong muốn làm hết sức mình vì lợi ích của cộng đồng, góp phần vào công tác an sinh xã hội, lan tỏa nét đẹp Ngành điện, vun đắp văn hóa hiến máu cứu người “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phát huy đạo lý “Thương người như thể thương thân” của người Việt Nam./.

  • 01/02/2024 01:31
  • TMP