EVNNPC: Đóng điện trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường

Đúng 23h57 ngày 14/9/2016, tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã đóng điện thành công, chính thức đưa vào vận hành công trình trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường và các đường dây đấu nối.


 
Được khởi công vào quý III năm 2015, dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường và các đường dây đấu nối 220kV, 110kV có  tổng vốn đầu tư hơn 437 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực trực tiếp quản lý và điều hành dự án. 
 
Trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường có quy mô lắp đặt  2 MBA với công suất mỗi máy là 250MVA và Trạm biến áp 110kV nối cấp với quy mô 02 MBAx40MV. Giai đoạn 1, thực hiện  lắp đặt 1 máy biến áp AT2-250MVA và 1 máy biến áp T3-40MVA.
 
Sau khi đóng điện thành công, đưa vào vận hành công trình trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường và các đường dây đấu nối 220kV, 110kV sẽ đáp ứng  nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc.
 

 
Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng cho biết: Công trình trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường hoàn thành sẽ thực hiện tiếp nhận nguồn điện năng từ lưới điện khu vực phía Bắc và hỗ trợ các Trạm biến áp 220kV hiện có của khu vực tỉnh Vĩnh Phúc, về lâu dài sẽ là một nút 220/110kV quan trọng trong hệ thống điện miền Bắc, tạo ra mối liên kết mạch vòng cho lưới điện 110kV, góp phần giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy lưới điện,  đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho nhân dân và các phụ tải khách hàng trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Đoàn Văn Sâm - Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thể miền Bắc, đại diện đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành trạm 220/110kV Vĩnh Tường sau khi đóng điện cho biết: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, công cụ, dụng cụ để tiếp quản, vận hành trạm 220/110 kV Vĩnh Tường. Hiện nay, đơn vị đã bố trí đầy đủ lực lượng trực vận hành và trực ca gồm 10 người đã được đào tạo và có chứng chỉ làm việc tại trạm. Công ty tin tưởng với kinh nghiệm quản lý vận hành trạm 220kV Phú Bình, trạm 220/110kV Vĩnh Tường là trạm 220kV thứ 2 đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vận hành, lực lượng công nhân kỹ thuật vận hành hoàn toàn có thể chủ động, tự tin trong công tác chuẩn bị sản xuất cũng như duy trì quản lý vận hành.
 

  • 16/09/2016 10:16
  • http://icon.com.vn